Velkommen til Nordland Hjertesenter

─────────────────────────────

  City Nord, 3 etasje, Stormyrveien 20, 8008 BODØ

  Orgnr 927 532 700

Tilgjengelighet og service

Vi fokuserer på å være tilgjengelige for våre pasienter og henvisere, og gjør vårt ytterste for å gi deg en trygg og sikker behandling.

Solid samarbeidspartner

Vi har godt innarbeidede rutiner og samarbeider med mange helseinstitusjoner i regionen. Dette sammen med kontinuerlig utvikling og forskning, gjør oss til en solid samarbeidspartner.

Rutiner og kvalitetssikring

Vi har gode rutiner for kvalitetssikring, og for oss er det viktig at du som pasient er fornøyd med de behandlingene vi leverer. 

Om oss

Nordland Hjertesenter utreder alle former for hjertesykdommer og vil henvise til videre utredning og behandling der det er behov for det.

Anders Hovland var ferdig hjertespesialist i 2003 og har jobbet ved Nordlandssykehuset frem til 2021 som overlege på Hjerteavdelingen og har lang erfaring med utredning og behandling av hjertesykdommer. I tillegg har han vært 1. amanuensis ved Universitetet i Tromsø og har en doktorgrad om forhøyet kolesterol og har drevet utstrakt forskning innen hjertesykdommer.

Du kan henvises til oss via fastlege, og det er tilsvarende egenandel som på sykehus.

Du kan også kontakte oss direkte for en vurdering, ta kontakt på mail eller telefon.

Vi har relativt kort ventetid, og du vil bli møtt av en erfaren hjertelege og av en erfaren helsesekretær eller erfaren spesialsykepleier.

Våre Behandlinger

Elektrokardiogram (EKG)

EKG registrerer den elektriske strømmen som går gjennom hjertet når det pumper. En EKG undersøkelse kan avdekke pågående hjerterytmeforstyrrelser, avvik i strømutbredelsen i hjertet etter hjerteinfarkt eller annen form for skade på hjertemuskelen.

24-timers blodtrykksmåling

Under en 24-timers blodtrykksregistrering måles blodtrykket ditt mens du er i normal aktivitet.  Blodtrykket måles med jevne mellomrom ca hver halvtime, mens om natten 1 gang i timen. Undersøkelsen brukes til å vurdere om du virkelig har for høyt blodtrykk eller om blodtrykksbehandlingen du har er bra nok.

Ekkokardiografi (ultralyd av hjerte)

Ekkokardiografi er ultralydundersøkelse av hjertet. Undersøkelsen gir informasjon om hjertets struktur og funksjon. Det vil si hjertet sin posisjon, størrelse, bevegelse av klaffer og hjertekammervegger, og hvor raskt blodet strømmer gjennom ulike deler av hjertet.

Ultralyd av halskar

Undersøkelse av halskar med ultralyd kan gi viktig informasjon om karveggen og eventuell avleiring/åreforkalkning.

Spirometri

Spirometri brukes til å undersøke lungekapasitet, og er spesielt nyttig for astma eller KOLS pasienter. Pasienten blåser gjennom et munnstykke, og deretter måler man hvor mye luft som blåses ut og i hvilken hastighet.

Blodprøver

Hvis vi skal vurdere blodprøvesvar under konsultasjonen, må disse tas hos fastlege på forhånd; Na, K, Kreat, ProBNP, HbA1c, tot-kol. HDL, LDL, triglycerider, ALAT, GT, ASAT;
Blodprøver kan sendes til oss elektronisk (rekvirentkode 162060 Nordland Hjertesenter), eventuelt kan svaret tas med skriftlig. Vi kan også ta blodprøver hos oss; men da vil svaret først foreligge neste arbeidsdag. 

Arbeids-EKG

Vi bruker belastningstest for å vurdere om det foreligger tegn til at hjertemuskelen får for lite surstoff under belastning, altså om det er tegn til trange kransårer. Testen er også nyttig for vurdering av tung pust ved anstrengelse, og også for vurdering av endel hjerterytmeforstyrrelser.

Holter

Holter er Langtidsregistrering av hjerterytme. Vi bruker slike langtidsregisteringer til å utrede hjertebank og hjerterytmeforstyrrelser. Hjerterytmen kan registreres i ett eller flere døgn. 

Våre ansatte

Anders Hovland

Hjertespesialist, daglig leder

post@nordlandhjertesenter.no

Nina E Lund

Helsesekretær

Lene Fjeldberg

Spesialsykepleier

Gunn-Eva Hovland

Spesialsykepleier

Vi vurderer og behandler

Brystsmerter med spørsmål om sykdom i hjertets kransårer

Tung pust/Hjertesvikt

Hjertebank/ Hjerterytmeforstyrrelser

Bilyd og hjerteklaffesykdom

Høyt blodtrykk

Generell vurdering av risiko for karsykdom inkludert vurdering av kolesterolverdier

Screening for hjertesykdom hos idrettsutøvere

Som pasient hos oss får du grundig og effektiv utredning og behandling innenfor hjertemedisin. Nordland hjertesenter har topp moderne utstyr fra ledende medisinske leverandører og samarbeider tett med helsevesenet.

Kontakt oss

hCaptcha